آموزش ماتریکس طراحی مدل طلا و جواهر

زبان فارسی

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی طلا با نرم افزار ماتریکس 9 کاربرد دستور Smart Pattern 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی طلا با نرم افزار matrix 9 طراحی مدل با دستور Texture Builder 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی انگشتر طرح چاکدار با نرم افزار ماتریکس ۹ 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدال توری شکل الگو دار با نرم افزار matrix ۹ 

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدال فیوژن توری شکل وزن سبک با نرم افزار matrix ۹ 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی قلب طلا در نرم افزار ماتریکس ۹ با استفاده از دستور texture builder matrix 9

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی انگشتر در نرم افزار ماتریکس ۹ با استفاده از دستور flow along curve matrix 9

 

 

 

 

آموزش نحوه فعال سازی tspline & clayoo در نصب نرم افزار ماتریکس ورژن Matirx 9

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی حلقه طرح منبتی در نرم افزار ماتریکس ۹ تمرین درس matrix 9

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی طلا با نرم افزار ماتریکس مدل انگشتر شاخه ای

 

 

 

آموزش ماتریکس طراحی مدل جواهرات طرح انگشتر

 

 

 

طراحی طلا و جواهر آموزش طراحی مدل حلقه انگشتر با سنگ صدفی

 

 

 

آموزش ماتریکس نرم افزار طراحی طلا و جواهر طرح آموزشی طراحی مدال

 

 

 

آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار ماتریکس مدل گلسر چفتی طلا

 

 

 

طراحی جواهرات در نرم افزار ماتریکس فیلم طراحی مدل انگشتر حلزونی

 

 

 

طراحی طلا و جواهر با نرم افزار ماتریکس آموزش طراحی مدل گوشواره طلا

 

 

 

آموزش طراحی طلا با نرم افزار ماتریکس طراحی سرویس طلا

 

 

 

آموزش طراحی طلا و جواهر با رایانه با استفاده از نرم افزار ماتریکس 9 و 8

 

 

 

آموزش نرم افزار ماتریکس طراحی مدل انگشتر فریم ضربدری

 

 

 

آموزش روش نصب نرم افزار ماتریکس ۹ با فیلم نصب و لینک دانلود برنامه Matrix gemvision 9

 

 

 

 

آموزش طراحی طلا و جواهر با رایانه با استفاده از نرم افزار ماتریکس 8 و 9

 

 

 

 

آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار ماتریکس مدل art

 

 

 

آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار ماتریکس مدل طراحی شده با دستور loft

 

 

 

 

آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار ماتریکس مدل طراحی شده با دستور smart flow

 

 

 

 

آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار ماتریکس مدل طراحی شده با دستور ProFILE PLACER

 

 

 

این آموزش توسط مهندس حسین مرادی کارشناس ارشد طراحی صنعتی گرد امده است

شماره تماس 05135382127   - 09159186190

 بلوار سجاد – بین چهار راه بهار و بزرگمهر – مجتمع بهاران